காற்று மாசு: டில்லி மாநில அரசுக்கு தேசியபசுமை தீர்ப்பாயம் மீண்டும் ரூ.25 கோடி அபராதம்

காற்று மாசு: டில்லி மாநில அரசுக்கு தேசியபசுமை தீர்ப்பாயம் மீண்டும் ரூ.25 கோடி அபராதம்

டில்லி: தலைநகர் டில்லியில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த தவறியதாக, டில்லி மாநில அரசுக்கு தேசியபசுமை தீர்ப்பாயம் மீண்டும்…