காலாண்டு தேர்வுகள் நெருங்கி வரும் நிலையில் இன்னும் புத்தகங்கள் வழங்கப்படவில்லை: தமிழக கலவித்துறையின் அவலம்

காலாண்டு தேர்வுகள் நெருங்கி வரும் நிலையில் இன்னும் புத்தகங்கள் வழங்கப்படவில்லை: தமிழக கல்வித்துறையின் அவலம்

சென்னை: தமிழகத்தில் காலாண்டு தேர்வு விரைவில் நடைபெற உள்ள நிலையில் பல பாடங்களுக்கு இன்னும்  புத்தகங்கள் வழங்கப்பட வில்லை. இது…