காஷ்மீர் சூழ்நிலை

தோல்விகளை மறைக்க காஷ்மீர் சூழ்நிலையை சாதகமாக்கும் பாஜக: மாயாவதி குற்றச்சாட்டு

லக்னோ: பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தோல்விகளை மூடி மறைக்க காஷ்மீர் சூழ்நிலையை, அரசிய லாக்கி, தனக்கு சாதமாஙகக முயற்சி…