காஷ்மீர் பயங்கரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஆயுத சப்ளை….பகீர் தகவல்

காஷ்மீர் பயங்கரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஆயுத சப்ளை….பகீர் தகவல்

டில்லி: காஷ்மீரில் செயல்படும் லக்ஷ்கர் இ தொய்பா, தாலிபன்களுக்கும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஆயுதம் சப்ளை செய்கிறது என்று அமெரிக்காவுக்கான ஆப்கன்…