காஸ்ட்ரோ

காஸ்ட்ரோவின் மறைவை ஆடிப்பாடி கொண்டாடியவர்கள்!

வாஷிங்டன்: கியூபாவின் முன்னாள் அதிபர் பிடல் காஸ்ட்ரோவின் மறைவை அமெரிக்கர்கள் சிலர் ஆடிப்பாடி கொண்டாடினர். கியூபாவின் முன்னாள் அதிபர் பிடல்…

“காஸ்ட்ரோ ஒரு கொடூர சர்வாதிகாரி, இனி கியூபா மக்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள்” : அமெரிக்க அதிபர்  ட்ரம்ப்

மறைந்த கியூபா முன்னாள் அதிபர் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவை, கொடூர சர்வாதிகாரி என்றும் இனி கியூபா மக்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் என்றும்…