கிட்கள்

சீனா அனுப்பிய 50,000 பிபிஇ கிட்கள் பாதுகாப்பற்றவை என தகவல்

புதுடெல்லி: சீனா இந்தியாவுக்கு அனுப்பியா 50 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாதுகாப்பு கிட்கள் பாதுகாப்பற்றவை என்றும், பயன்படுத்த தகுதியற்றவை என்றும் தெரிய…