கீழடி அகழாய்வு: தொல்லியல் துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

கீழடி அகழாய்வு: தொல்லியல் துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு  

கீழடி அகழாய்வு குறித்து தொல்லியல் துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய அறிவுறுத்தல் ஒன்றை தெரிவித்துள்ளது. மதுரையை அடுத்த கீழடியில், கடந்த…