குஜராத்தில் கள்ளநோட்டு தயாரித்த கும்பல் அதிரடி கைது!

குஜராத்தில் கள்ள நோட்டு தயாரித்த கும்பல் அதிரடி கைது!

பதான்: குஜராத்தின் பதான் மாவட்டத்தில் கள்ள நோட்டு தயாரித்த கும்பல் கூண்டோடு கைது செய்யப் பட்டனர். குஜராத் மாநிலம் பதான்…