குடும்ப சண்டையால் பற்றி எரியும் சமாஜ்வாதி கட்சி! சிவ்பால் நீக்கம்! அகிலேஷ் அதிரடி

குடும்ப சண்டையால் பற்றி எரியும் சமாஜ்வாதி கட்சி! சிவ்பால் நீக்கம்! அகிலேஷ் அதிரடி

லக்னோ: குடும்ப சண்டை காரணமாக உ.பி. சமாஜ்வாதி கட்சியில் அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அகிலேஷ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும்,…