குத்தி

பெண் குழந்தை என்பதால், பெற்ற தாயே குத்திக் கொன்ற கொடூரம்!

ஜெய்ப்பூர்: பெண் குழந்தை பிறந்தால்,  கள்ளி்ப்பால் கொடுத்துக் கொல்லும் கொடூர வழக்கம் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இருந்தது பல வருடங்களுக்கு…