குப்பை மேடு

குப்பை மேடாக திலிபன் நினைவிடம்!

திலிபன்..  தமிழகத்தில் உள்ள தமிழ் ஆர்வலர்கள், “பிரபாகரன்” என்கிற பெயருக்கு அடுத்தபடியாக தங்கள் குழந்தைகளுக்கு அதிகம் சூட்டிய பெயர். பார்த்திபன்…

குப்பை மேட்டிலிருந்து கோபுரத்துக்கு உயர்ந்த மாணவன்: நெகிழ வைக்கும் உண்மைக் கதை!

சில நல்ல உள்ளங்கள் செய்யும் தன்னலமற்ற சேவை வாழ்வில் நம்பிக்கையிழந்த நிலையில் இருக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையை தலைகீழாகப் புரட்டிப்போட முடியும்…