குரல் பரிசோதனை: சென்னை தடயவியல் அலுவலகம் அழைத்துவரப்பட்ட நிர்மலா தேவி

குரல் பரிசோதனை: சென்னை தடயவியல் அலுவலகம் அழைத்துவரப்பட்டார் நிர்மலா தேவி

சென்னை: மாணவிகளை தவறான பாதைக்கு வர அழைப்புவிடுத்த பேராசிரியை நிர்மலா தேவி, குரல் பரிசோதனைக் காக சென்னை அழைத்து வரப்பட்டார்….