குருத்வாரா செல்ல இந்திய தூதருக்கு அனுமதி மறுத்த விவகாரம்….பாகிஸ்தான் விளக்கம்.Pakistan denies it stopped Indian envoy from visiting Sikh pilgrims at gurdwara

குருத்வாரா செல்ல இந்திய தூதருக்கு அனுமதி மறுத்த விவகாரம்….பாகிஸ்தான் விளக்கம்

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் நாட்டில் இஸ்லாமாபாத்தில் இருந்து 40 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள ஹசன் அப்தல் நகரில் சீக்கியர்களின் குருத்வாரா பஞ்சா…