குழந்தை தொழிலாளர் பள்ளி

குழந்தை தொழிலாளர் பள்ளிகள்  சாதனை:  92 % தேர்ச்சி

10ம் வகுப்பு தேர்வில்,  அரசு குழந்தை தொழிலாளர் சிறப்பு பள்ளி மாணவர்கள் 92 சதவீத பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.  குழந்தை…