கூகுளின் ஸ்ட்ரீட் வியூ திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி மறுப்பு

கூகுளின் ஸ்ட்ரீட் வியூ திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி மறுப்பு

டில்லி: ‘கூகுள் ஸ்ட்ரீட் வியூ’ என்ற செயலியை கூகுள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள நகரங்கள்,…