கூட்டணி கதவு

மக்கள் நலனுக்கு உகந்தவர்களுடன் அதிமுக கூட்டணி: ஜெயக்குமார்

சென்னை: மக்கள் நலனுக்கு உகந்தவர்களா என்பதைப் பார்த்து, அந்த கட்சியுடன்  கூட்டணி வைக்கப்படும் என்று  அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறி உள்ளார்….