கேட் மிடில்டன்

இளவரசர் இந்தியா வருகை- மோடி மதிய உணவிற்கு அழைப்பு

கேம்பிரிட்ஜ் இளவரசர் இந்தியா வருகை– மோடி மதிய உணவிற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். ஏப்ரல் 10-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று முதன்முதலில்…