கேமரூன்

சகஜ வாழ்க்கையைத் துவங்கினார் கேமரூன்: குழந்தைகளை பள்ளியில் இறக்கிவிட்டார்

  ஒரு பெற்றோர் செய்யும் முக்கியக் கடமை தமது குழந்தைகளை தினமும் சரியான நேரத்தில் பள்ளியில்  கொண்டு விடுவதும். பிறகு மாலையில்…

ராஜினாமாவிற்கு முன்னரே வீட்டை காலி செய்த இங்கிலாந்து பிரதமர் கேமரூன்

தேர்தலில் போது  நம்மூர் அரசியல்வாதிகள் சவால் விடுவார்கள். பிறகு சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ப மறந்தும் விடுவார்கள். நாமும்தான். ஆனால், தான் சொன்னபடி சவாலில்…