கேரளவெள்ளத்துக்கு தமிழ்நாடுதான் காரணமா?: தமிழக சி.பி.எம். பாலபாரதியின் பதில் என்ன தெரியுமா?

கேரளவெள்ளத்துக்கு தமிழ்நாடுதான் காரணமா?: தமிழக சி.பி.எம். பாலபாரதியின் பதில் என்ன தெரியுமா?

ரவுண்ட்ஸ்பாய்:   வரலாறு காணாத வெள்ளத்துல கேரளாவே த்ததளிச்சுப்போச்சு. இன்னமும் பல மாவட்டங்கள்ல இயல்பு நிலை திரும்பல. ஏகப்பட்டபோரு இன்னமும்…