கேரளாவில் தொடரும் கத்தோலிக்க பாதிரியார்களின் பாலியல் சேட்டை: பேராயர் மீதுகன்னியாஸ்திரி புகார்

கேரளாவில் தொடரும் கத்தோலிக்க பாதிரியார்களின் பாலியல் சேட்டை: பேராயர் மீதுகன்னியாஸ்திரி புகார்

கோட்டயம்: கேரளாவில் கத்தோலிக்க பாதிரியார்களின் மீதான சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து வருகின்றன. தற்போது கன்னி யாஸ்திரி ஒருவர் பேராயர் தன்னை 4…