கொடநாடு எஸ்டேட்டுக்கும் இன்னும் எதற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு என்று அரசியல் கட்சியினர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.

சிறுதாவூர், கொடநாட்டுக்கு இன்னும் போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏன்?

சென்னை, ஜெயலலிதாவின் சிறுதாவூர் பங்களாவுக்கும், கொடநாடு எஸ்டேட்டுக்கும் இன்னும் எதற்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு என்று அரசியல் கட்சியினர் கேள்வி எழுப்பி…