கொரோனா சோதனை. தனிமைப்படுத்துதல்

75 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்படுவதிலிருந்து விலக்கு… தமிழகஅரசு புதிய நெறிமுறைகள் வெளியீடு

சென்னை: கொரோனா சோதனை – தனிமைப்படுத்துதல் தொடர்பாக தமிழகஅரசு புதிய நெறிமுறைகளை வெளியிட்டு உள்ளது. அதன்படி 75 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு…