கொரோனா வைரஸ் புரளி

கொரோனா வைரசால் இத்தாலி பிரதமர் கண்ணீர்விட்டாரா? ஓர் அலசல்

எல்லா காலங்களிலும் போலிச் செய்திகள் புரளியாக மாற்றப்பட்டு மக்களிடையே ஒரு பரிதாபத்தினை உருவாக்கிட முயற்சி செய்துவருகின்றனர், அப்படிப்பட்ட ஒன்றுதான் இப்போது…