கௌகாத்தி: தடகள வீரர் ஹிமாதாசுக்கு அளிக்கப்பட்ட வித்தியாசமான வரவேற்பு!

கௌகாத்தி: தடகள வீரர் ஹிமாதாசுக்கு அளிக்கப்பட்ட வித்தியாசமான வரவேற்பு! 

இந்திய தடகள வீர்ர் ஹிமாதாசுக்கு கௌகாத்தியில் வித்தியாசமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அஸ்ஸாமைச் சேர்ந்த தடகள வீரர் ஹிமாதாஸ்,  ஜகார்த்தா ஆசியப்…