க்களுக்கு சம்பள உயர்வு: டில்லியில் விவசாயிகள் செருப்படி போராட்டம்!!

எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு சம்பள உயர்வு: டில்லியில் விவசாயிகள் செருப்படி போராட்டம்!

டில்லி, தமிழக விவசாயிகளின் டில்லி போராட்டம் இன்று 4வது நாளை எட்டியுள்ளது. வறட்சி காரணமாக விவசாயிகள் தற்கொலை செய்யுகொண்டு வரும்…