சக்திகாந்த தாஸ் ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய கவர்னராக நியமனம்!

சக்திகாந்த தாஸ் ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய கவர்னராக நியமனம்!

ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய கவர்னராக மத்திய முன்னாள் நிதித்துறை செயலாளர் சக்திகாந்த தாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ரிசர்வ் வங்கியின் கவர்னர் உர்ஜித்…