சமாஜ்வாதிக் கட்சியின் 500 கோடி ரூபாயை முடக்கினார் அகிலேஷ்!