“சர்கார்” : சட்டங்கள் காப்பாற்றப்படுமா?

“சர்கார்” : சட்டங்கள் காப்பாற்றப்படுமா?

“சர்கார்” படத்தில் ஏகப்பட்ட சட்டதிட்டங்களைச் சொல்லியிருக்கிறார் விஜய் என்கிறார்கள். ஒரு தேசத்தின் ஆட்சி அமைவது தேர்தல் மூலம்தானே.. தேர்தலுக்கான சட்டதிட்டங்கள்…

You may have missed