சர்வதேச வாள்வீச்சு போட்டி: தமிழக வீராங்கனை தங்கம் வென்று சாதனை!

சர்வதேச வாள்வீச்சு போட்டி: தமிழக வீராங்கனை தங்கம் வென்று சாதனை!

ஐஸ்லாந்து, ஐஸ்லாந்தில் நடெபற்ற  சர்வதேச வாள்வீச்சு போட்டியில் இந்தியா சார்பாக களமிறங்கிய தமிழக வீராங்கனை பவானிதேவி முதல்பரிசு வென்று தங்கப்பதக்கத்தை…