சாதி வாரி

ஒரிசா, பீகார் வரிசையில் மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களிலும் சாதி வாரி கணக்கெடுப்புக்கு ஆதரவு

டில்லி சாதி வாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு மகாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஆதரவு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2010 ஆம்…