சிஆர்பிஎப் வீரர்களின் மன அழுத்தம் தற்கொலையை தடுக்க புதிய திட்டம் அறிமுகம்

சிஆர்பிஎப் வீரர்களின் மன அழுத்தம், தற்கொலையை தடுக்க புதிய திட்டம் அறிமுகம்

டில்லி: சிஆர்பிஎப் வீரர்களின் மன அழுத்தம், தற்கொலையை தடுக்க சிறப்பு பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய ராணுவத்தில்…