சிங்கப்பூர் ஓபன் : காலிறுதியில் சிந்து தோல்வி!

சிங்கப்பூர் ஓபன் : காலிறுதியில் சிந்து தோல்வி!

சிங்கப்பூர் ஓபன் பாட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து தோல்வியுற்று போட்டியில் இருந்து வெளியேறினார். சிங்கப்பூரில்…