சிங்கப்பூர் கல்வி

சிங்கப்பூரில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பாஸ், பெயில் கிடையாது: கல்வி அமைச்சர் ஓங்க் யே குங் தகவல்

சிங்கப்பூர்: பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு ரேங்க் முறையை முற்றிலும் அகற்றியதோடு, பாஸ், பெயில் முறையையும் இந்த ஆண்டோடு முடிவுக்கு கொண்டு வர…