சிந்தியா ரிச்சி

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் மீது ’’செக்ஸ்’ புகார்..

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் மீது ’’செக்ஸ்’ புகார்.. அமெரிக்காவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட சிந்தியா ரிச்சி, வலைத்தள பதிவர் ஆவார். உலகம் முழுவதும் சுற்றி…