சினிமா விமர்சனம் : விழித்திரு : தைரியமான கதை

சினிமா விமர்சனம் : விழித்திரு : தைரியமான கதை

தமிழ் சினிமா இயக்குனர்களுக்கு ஒரு வியாதி உண்டு. சமகாலத்தில் நடக்கும் சமூக அநீதிகள் அல்லது  நிகழ்வுகளைக் கதையாக்குவதை மிகக் கவனமாகத்…