சின்னம் வெளியிட தேர்தல் கமிஷன் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது

அரசியல் விளம்பர பேனர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் கிடுக்கிப்பிடி

டெல்லி: அரசியல் கட்சிகளின் சாதனை விளக்க பேனர்களில் தலைவர்களின் படம்,கட்சி பெயர், சின்னம் வெளியிட தேர்தல் கமிஷன் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது….