சிபிஐ சுப்பிரண்டு

புகார் அளித்தவரை பழிவாங்கும் சிபிஐ இடைக்கால தலைவர் : சிபிஐ அதிகாரி கடிதம்

டில்லி தாம் சிபிஐ இடைக்காலத் தலைவரின் தவறான நடத்தை குறித்து புகார் அளித்ததால் இடமாற்ற தண்டனை பெற்றுள்ளதாக சிபிஐ சுப்பிரண்ட்…