சிம்பு பாவம்: ஆளே இல்லாத டீ கடையில் …

சிம்பு பாவம்: ஆளே இல்லாத டீ கடையில்…

ஆதிக் ரவிசந்திரன்  இயக்கிய ‘அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன்’  திரைப்படத்தில் மூன்று வேடங்களில் நடித்தார் சிம்பு. படம், “ஆபாசக் குப்பை” என்று…