‘‘சிரிப்பதற்கு நான் யாரிடமும் அனுமதி பெற வேண்டியதில்லை’’….ரேணுகா சவுத்ரி

‘‘சிரிப்பதற்கு நான் யாரிடமும் அனுமதி பெற வேண்டியதில்லை’’….ரேணுகா சவுத்ரி

பனாஜி: ‛ சிரிப்புக்கு ஜி.எஸ்.டி. விதிக்கப்படாததால் நான் யாரிடமும் அனுமதி கேட்டு சிரிக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று காங்கிரஸ் எம்.பி….