சிறப்பு பதிவு

அஷ்ட லட்சுமிகள் தரும் ஆற்றல் –  இறுதி மற்றும் மூன்றாம் பகுதி

அஷ்ட லட்சுமிகள் தரும் ஆற்றல் –  இறுதி மற்றும் மூன்றாம் பகுதி இன்று அஷ்ட லட்சுமிகளில் மீதமுள்ளோர் பற்றிக் காண்போம்…

அஷ்ட லட்சுமிகள் தரும் ஆற்றல் – பகுதி 2

அஷ்ட லட்சுமிகள் தரும் ஆற்றல் – பகுதி 2 இன்று அஷ்ட லட்சுமிகள் சந்நிதி விவரம் பற்றிக் காண்போம்   ஆதி லட்சுமி திருப்பாற்கடலைக் கடைந்தபோது, ஆதிநாளில் வந்தவள்…

இன்று தத்தாத்ரேயர் ஜெயந்தி 17.5.20 

இன்று தத்தாத்ரேயர் ஜெயந்தி 17.5.20 இன்று தத்தாத்ரேயர் ஜெயந்தியையொட்டிய சிறப்பு பதிவு :- கலியுகத்தில் மக்கள் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே மும்மூர்த்திகளும் ஒன்று சேர்ந்து…