சிறுத்தைப் புலி

இந்தியாவில் படிப்படியாக அழிந்து வரும் சிறுத்தைப் புலிகள்: நிபுணர்கள் கவலை

புதுடெல்லி: 2019-ம் ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவில் 208 சிறுத்தைப் புலிகள் இறந்துள்ளன. இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சொஸைட்டியின் ஆவணங்களில் இருந்து…

பாம்பு என நினைத்து கரும்புக் கழிவுக்கு தீ வைத்ததில் 4 சிறுத்தைக் குட்டிகள் இறப்பு

புனே: பாம்புகள் என்று நினைத்து கரும்புக் கழிவுகளுக்கு தீ வைத்ததில், 5 சிறுத்தைக் குட்டிகள் கருகி இறந்தன. மகாராஷ்ட்ரா மாநிலம்…