சிலைக்கு 3000 கோடி ரூபாய் செலவு செய்த மோடி அரசு போலியோ தடுப்பூசிக்காக சர்வதேச அமைப்பிடம் உதவி கோரும் அவலம்!

சிலைக்கு 3000 கோடி ரூபாய் செலவு செய்த மோடி அரசு போலியோ தடுப்பூசிக்காக சர்வதேச அமைப்பிடம் உதவி கோரும் அவலம்!

டில்லி: சர்தார் வல்லபபாய் பட்டேல் சிலை அமைக்க 3000 கோடி ரூபாய் செலவு செய்த மோடி அரசு, போலியோ தடுப்பூசிக்காக…