சிவிசி அறிக்கை மீது பதில் அளிக்க அலோக் வர்மாவுக்கு மாலை 4 மணி வரை அவகாசம்! உச்சநீதி மன்றம்

சிவிசி அறிக்கை மீது பதில் அளிக்க அலோக் வர்மாவுக்கு மாலை 4 மணி வரை அவகாசம்! உச்சநீதி மன்றம்

டில்லி: சிபிஐ இயக்குனர் அலோக் வர்மா மீதான  சிவிசி  விசார9ண அறிக்கை மீது பதில் அளிக்க அலோக் வர்மாவுக்கு மாலை…