சுக்பீர் பாதல்

இந்தியா- பாகிஸ்தான் மோதல் போன்று அரசியல் மாறக்கூடாது: சுக்பீர் பாதல்

சண்டிகார்: இந்தியா-பாகிஸ்தான் மோதல் போன்று அரசியல் மாறக்கூடாது என சிரோன்மனி அகாலிதளம் தலைவர் சுக்பீர் பாதல் கூறியுள்ளார். பிடிஐ செய்தி…