சுவிட்சர்லாந்து

கடும் ஏழ்மை நிலையை நோக்கிச் செல்லும் சுவிட்சர்லாந்து

பெர்ன், சுவிட்சர்லாந்து, கொரோனாவால் பாதிப்பு அடைந்துள்ள சுவிடர்லாந்து நினைக்க முடியாத ஏழ்மை நிலையைச் சந்திக்கும் என ஒரு  பொருளாதார நிபுணர்…

ஆல்ப்ஸ் மலையில் மின்னும் இந்தியாவின் ஒருமைப்பாடு…

டெல்லி: இந்தியர்களின் ஒற்றுமையும், ஒருமைப்பாடும் கொரோனாத் தடுப்பு நடவடிக்கையில் மிகச் சிறப்பாக வெளிப்படுவதை சிறப்பிக்கும் விதமாக, சுவிட்சர்லாந்தின் ஆல்ப்ஸ் மலையில்…

கொரோனா விழிப்புணர்வில் நம்பிக்கை ஒளியேற்றும் ஸ்விஸ் மலை…

பெர்ன்      சுவிட்சர்லாந்தின் புகழ்பெற்ற மாட்டர்ஹார்ன் மலையின் மின்னொளியில்,  மாலை நேரத்தில் கொரோனாவுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் நம்பிக்கை ஊட்டுகின்றன….