சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் அறக்கட்டளை

சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் பாட்னா வீட்டிற்கு சென்று நானா படேகர் ஆறுதல்..!

பாட்னா: மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் பாட்னா வீட்டிற்கு சென்று அவரது குடும்பத்தினரை பிரபல நடிகர் நானா படேகர்…