சென்னையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடு தீவிரம்! இன்று குடியசு தலைவர் ஆட்சி அமல்?

பாதுகாப்பு ஏற்பாடு தீவிரம்! இன்று குடியரசு தலைவர் ஆட்சி இன்று அமல்?

சென்னை: வெளியூரைச் சேர்ந்த ஆயிரம் ரவுடிகள், சென்னையில் உள்ள விடுதிகள் பலவற்றில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அவர்களை வைத்து கலவரம் செய்ய…

சென்னையில் கலவரம் செய்ய ரவுடிகள் குவிப்பு? காவல்துறை சோதனை!

சென்னை: தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்தியாசாகர் உத்தரவுப்படி, சென்னையில் உள்ள விடுதிகளில் காவல்துறையினர் அதிரடிச் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள். வெளியூரைச்…