சென்னை ஸ்டார் அப்

இந்தியாவின் முதல் தனியார் செயற்கைக்கோள் ராக்கெட் உருவாக்கம்: இஸ்ரோ உதவியை நாடும் ஸ்டார் அப்

சென்னை: சென்னையின் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான அக்னிகுல் காஸ்மோஸ், இந்தியாவின் முதல் தனியார் சிறிய செயற்கைக்கோள் ராக்கெட்டை உருவாக்கி வருகிறது….