செம்மணிமீது போலீஸ் தாக்குதல்: பணிபுறக்கணிப்பு செய்ய வழக்கறிஞர் கூட்டமைப்பு முடிவு!

செம்மணிமீது போலீஸ் தாக்குதல்: பணிபுறக்கணிப்பு செய்ய வழக்கறிஞர் கூட்டமைப்பு முடிவு!

நெல்லை, வழக்கறிஞர் செம்மணி மீது போலீசார் நடத்தியுள்ள தாக்குதலை கண்டித்து, நாளை 07/11/2017 தமிழகம், புதுச்சேரி மாநிலங்களில் உள்ள அனைத்து…