செல்போன் பேசும் டிரைவர்களுக்கு கடும் அபராதம்!! வாஷிங்டன்னில் புதிய சட்டம்

செல்போன் பேசும் டிரைவர்களுக்கு கடும் அபராதம்!! வாஷிங்டன்னில் புதிய சட்டம்

வாஷிங்டன்: செல்போன் பேசிக் கொண்டே வாகனத்தை ஓட்டினால் கடும் அபராதம் விதிக்கும் சட்டம் அடுத்த வாரம் முதல் வாஷிங்டன் மாகாணத்தில்…